วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ‘ร้านคั่วไก่ดาวทอง สาขาดาวคะนอง’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีค่ะ