วันที่ 29 มิถุนายน 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 2 ลัง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี