วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ นำข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 68 แพ็ค มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี