วันที่ 28 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์  (PAPR)  จำนวน 4 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี