วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันปัญญาภิวัฒน์  บริจาคอาหาร จำนวน 100 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี