วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บริจาคกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี