วันที่ 26 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และแม่บ้านมหาดไทย ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีี โดยได้สนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 150 แพ็ค ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง