วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ร้านแเดก นำข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี