วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี พาทีมศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี มาสร้างบุญร่วมกัน โดยการทำบุญหล่อพระพุทธชินราช หน้าตัก 19 นิ้ว ฤกษ์ เวลา ๑๓.๔๙ น. บุญแผ่นทอง ๑,๓๙๔ บาท เพื่อประดิษฐาน ณ หอพระ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ได้นิมนต์ พระครูวิศาลสรนาท รองเจ้าอาวาส วัดลาดปลาเค้า เป็นประธานในพิธี