วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 99 กล่อง มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี