วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท บอร์น บลอสซั่ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบตู้เย็น Samsung ขนาด 15.6 คิว และชุด PPE จำนวน 20 ชุด มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี