วันที่ 2 มิถุนายน 2564 คุณอลงกรณ์ ลีวรัชกุล บริจาคน้ำชานมไข่มุก จำนวน 80 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี