วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดร.ถนอม และคุณแพรวพราว สมาชิกหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส นำข้าวกล่อง และน้ำกระเจี้ยบ จำนวน 50 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี