วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คุณเอ บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด และขนมโรตี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี