วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ดร. มณเฑียร์ อินทร์น้อย และกลุ่มวปอ. บริจาคผลไม้ (ส้ม) จำนวน 5 ลัง  ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี