วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คุณชยณัฐ บริจาคนมถั่วเหลืองแลคตาซอย กาแฟสำเร็จรูป โอวัลตินสำเร็จรูป 3in1 จำนวน 4 ลัง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี