วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน 200 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี