วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี