วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 คุณดาว อภิสรา เกิดชูชื่น คุณปอ ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว ช่อง 3 นำข้าวกล่อง จำนวน 80 กล่อง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี