วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ร้าน War Barger บริจาคเบอร์เกอร์ไก่ จำนวน 65 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ