วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คลินิกทันตกรรม Dental Magic บริจาค Medimask จำนวน 20กล่อง และ #คลินิกทันตกรรม PSDL บริจาค Medimask จำนวน 1ลัง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี