วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 Central Plaza Rattanathibet ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภค มามอบให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ..