วันที่ 10 มิถุนายน 2564 บริษัทสีมาโซลูชั่น บริจาคกระเพาะปลา และเอแคลร์ จำนวน 200 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี