วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค มามอบให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี