วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูล และครอบครัว ได้มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป มูลค่า 95,000 มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี