คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล

1. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเปิดให้บริการด้านไหนบ้าง
ตอบ : 1.1 ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ( กระดูกและข้อ ,อายุรกรรมทั่วไป ,โรคเลือด, หู คอ จมูก, เด็ก ,รังสีวินิจฉัย ฯลฯ )
1.2 ศูนย์ทันตกรรม (อุด ,ขูด ,ถอน ,รากฟันเทียม ,ทำฟันเด็ก ,จัดฟัน ,ทำฟันปลอม ฯลฯ)
1.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
1.4 ศูนย์การแพทย์แผนไทย และ แพทย์แผนจีน
2. วันและเวลาเปิดทำการแต่ละแผนกในโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
ตอบ  2.1 แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)  เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.

2.2 ศูนย์ทันตกรรม เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.00 น. และ

*นอกเวลาราชการ 16.30-20.30 น.  *(ในวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-11.30 น.)*

2.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
และ *นอกเวลาราชการ 16.30-20.30 น. *

2.4 ศูนย์การแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
และ *นอกเวลาราชการ 16.30-20.30 น.*
*(ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.)*

2.5 ศูนย์การแพทย์แผนจีน เปิดให้บริการในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

2.6 ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.

3. ต้องการเลื่อนการนัดหมายการเข้ารับบริการ ต้องทำอย่างไร
ตอบ  แจ้งเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย หรือแจ้งชื่อ และเบอร์โทร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับ
4. สามารถรับผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่อง (โดยใช้ใบส่งตัวจากรพ.ต้นทาง) ได้หรือไม่
ตอบ  ขณะนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เปิดให้บริการเฉพาะ ‘แผนกผู้ป่วยนอก’เท่านั้น
จึงยังไม่สามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่องได้
5. ต้องการนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ไปตรวจสุขภาพเพื่อขอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้หรือไม่
ตอบ  หากเป็นการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ให้ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลบางกรวย หรือหากต้องการตรวจคัดกรอง
โควิด-19 สามารถทำการตรวจได้ที่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี และนำผลตรวจโควิด-19 ที่ได้
ไปติดต่อที่ โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของการขึ้นทะเบียนแรงงาน
6. สิทธิ์การรักษา
ตอบ 6.1 สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ
6.2 สิทธิ์สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ
6.3 สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธ์บัตรทอง) ที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
6.4 สิทธิ์ประสังคม (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
7. เปิดให้บริการตรวจโควิด-19 หรือไม่ และ ค่าใช้จ่ายเท่าไร
ตอบ  โรงพยาบาลเปิดให้บริการตรวจโควิด-19  (ในวันและเวลาราชการ)

**วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์** (เปิดให้บริการตามเวลาราชการ และ ให้บริการเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)

**โดยท่านจะต้องเข้าระบบนัดหมายก่อนทำการตรวจ**

1. ค่าบริการ สำหรับคนไทย ราคา 2,350 บาท
2. ค่าบริการ กลุ่มแรงงานต่างสัญชาติ ราคา 2,350 บาท

8. ขอทราบผลตรวจโควิด-19
ตอบ  ผลตรวจโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบใน 2-3 วันทำการ โดยผู้รับบริการจะได้รับ QR Code เพื่อทำการสแกนดูผลตรวจโควิด-19
9. โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีอยู่ตรงไหน
ตอบ  โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี อยู่ใกล้กับวงเวียนพระราม 5 อยู่ติดกับหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส พระราม 5 ตรงข้ามศูนย์รถยนต์ฟอร์ด

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ