สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย

  • ตู้กดอัตโนมัติของ 7-Eleven อยู่บริเวณชั้น1 ด้านข้างเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ในตู้มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั้งขนม น้ำ กาแฟ และอาหารกล่อง 7-11

 

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ