คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  • ชุดตรวจสุขภาพ Check – Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาล โทร. 02-xxx-xxx
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาล โทร. 02-xxx-xxx
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2563

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางโรงพยาบาลได้จัให้มีจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย ตามจุดต่างๆของโรงพยาบาล อาทิ ห้องอาหาร ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ