HOT LINE COVID-19 ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด

ประกาศแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ 

 “โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี”

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณารับทราบนโยบาย เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน

สาระสุขภาพ

วิธีการตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง

##ทั้งนี้อย่าลืมดูใบประกอบน้ำยาของเเต่ละชุดทดสอบด้วย…นะคะ##

การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน “โควิด-19”

ประเมินตนเองอย่างไร เมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้มีอุปการะคุณ

วันที่12 ตุลาคม 2564  ครอบครัวชาญชลยุทธ และครอบครัวสมิตปัญญา บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่12 ตุลาคม 2564 ครอบครัวชาญชลยุทธ และครอบครัวสมิตปัญญา บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564  พระอาจารย์อ๊ออดวัดหูช้าง และกำนันสุเทพ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 120 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 พระอาจารย์อ๊ออดวัดหูช้าง และกำนันสุเทพ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 120 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ‘ครอบครัวชาญชลยุทธและครอบครัวสมิตปัญญา’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ‘ครอบครัวชาญชลยุทธและครอบครัวสมิตปัญญา’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ