HOT LINE COVID-19 ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ 

 “โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี”

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณารับทราบนโยบาย เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน

สาระสุขภาพ

วิธีการตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง

##ทั้งนี้อย่าลืมดูใบประกอบน้ำยาของเเต่ละชุดทดสอบด้วย…นะคะ##

การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน “โควิด-19”

ประเมินตนเองอย่างไร เมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้มีอุปการะคุณ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวรพจน์ ว่องวัฒนกิจ นายพินิจ บูรณะชน และ บริษัท โชคชัยธานี จำกัด ร่วมสมทบซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ มูลค่า 450,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวรพจน์ ว่องวัฒนกิจ นายพินิจ บูรณะชน และ บริษัท โชคชัยธานี จำกัด ร่วมสมทบซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ มูลค่า 450,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฤกษ์ชัยสตีล เซ็นเตอร์ ,บริษัทก๊อกน้ำ SANWA บริจาคเครื่องออกซิเจนชนิดอัตราไหลสูง จำนวน 2ตัว ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฤกษ์ชัยสตีล เซ็นเตอร์ ,บริษัทก๊อกน้ำ SANWA บริจาคเครื่องออกซิเจนชนิดอัตราไหลสูง จำนวน 2ตัว ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด คุณวุฒิชัย หวั่งหลี และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด คุณวุฒิชัย หวั่งหลี และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ