วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุมทีมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสที่พบกันครั้งแรกและเดินทางร่วมกัน