วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และรองนายแพทย์ สสจ.นนทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินให้บริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี