HOT LINE COVID-19 ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์

NMC อัพเดท

วันที่ 11 กันยายน และ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

วันที่ 11 กันยายน และ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

วันที่ 11 กันยายน และ 13 กันยายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) นำโดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกฉุกเฉิน มอบองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์จริง...

read more

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ 

 “โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี”

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณารับทราบนโยบาย เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน

สาระสุขภาพ

วิธีการตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง

##ทั้งนี้อย่าลืมดูใบประกอบน้ำยาของเเต่ละชุดทดสอบด้วย…นะคะ##

การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน “โควิด-19”

ประเมินตนเองอย่างไร เมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้มีอุปการะคุณ

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 หลวงพ่ออุดมสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และหลวงพ่อธงชัย เทียนเต๊ก เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ จ.นนทบุรี เมตตาให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ในการมอบเครื่องผลิตอ็อกซิเจน และพัดลมให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 หลวงพ่ออุดมสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และหลวงพ่อธงชัย เทียนเต๊ก เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ จ.นนทบุรี เมตตาให้เกียรติเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ในการมอบเครื่องผลิตอ็อกซิเจน และพัดลมให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566  นายแพทย์วุฑฒิชัย จิรโชติกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก คุณสุวภีร์ วรจำปาและครอบครัว เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ให้บริการคนไข้ภายในโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทางโรงพยาบาลจะนำเงินที่ได้รับ ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 นายแพทย์วุฑฒิชัย จิรโชติกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก คุณสุวภีร์ วรจำปาและครอบครัว เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ให้บริการคนไข้ภายในโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทางโรงพยาบาลจะนำเงินที่ได้รับ ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ขอขอบพระคุณ คุณบัญชา  ชุณหสวัสดิกุล , คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล , คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล , คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 920,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี   รับมอบโดยนายแพทย์วุฒิชัย  จิรโชติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ขอขอบพระคุณ คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล , คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล , คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล , คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 920,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รับมอบโดยนายแพทย์วุฒิชัย จิรโชติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

 

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ