HOT LINE COVID-19 ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์

NMC อัพเดท

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 24 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2567

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน...

read more

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ 

 “โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี”

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณารับทราบนโยบาย เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ สป.สธ. เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน

สาระสุขภาพ

วิธีการตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง

##ทั้งนี้อย่าลืมดูใบประกอบน้ำยาของเเต่ละชุดทดสอบด้วย…นะคะ##

การขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน “โควิด-19”

ประเมินตนเองอย่างไร เมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้มีอุปการะคุณ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คุณวันเพ็ญ ธิราชัยและครอบครัว ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อดำเนินจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลเป็นจำนวน 50,000 บาท ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คุณวันเพ็ญ ธิราชัยและครอบครัว ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อดำเนินจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลเป็นจำนวน 50,000 บาท ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 26 มกราคม 2567 คุณศรีสุขและคุณสนธยา กมลทกาภัย  บริจาคเงิน เป็นจำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 26 มกราคม 2567 คุณศรีสุขและคุณสนธยา กมลทกาภัย บริจาคเงิน เป็นจำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 11 มกราคม 2567 รับมอบเครื่องมือช่วยผ่าตัดกระดูกและข้อ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการพัฒนาการผ่าตัดกระดูกที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ทีมงานกำลังพัฒนาห้องผ่าตัด ผู้ป่วยในเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรมากยิ่งๆขึ้น  ขอกราบขอบพระคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือมา ณ ที่นี้ ที่สนับสนุนคุรุภัณฑ์นี้มา ทีมงานจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดูแลคนไข้ที่มาใช้บริการ

วันที่ 11 มกราคม 2567 รับมอบเครื่องมือช่วยผ่าตัดกระดูกและข้อ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการพัฒนาการผ่าตัดกระดูกที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ทีมงานกำลังพัฒนาห้องผ่าตัด ผู้ป่วยในเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรมากยิ่งๆขึ้น ขอกราบขอบพระคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือมา ณ ที่นี้ ที่สนับสนุนคุรุภัณฑ์นี้มา ทีมงานจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดูแลคนไข้ที่มาใช้บริการ

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ