วัณโรคคืออะไร?

วัณโรคคืออะไร?

#วัณโรค เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis หรือเรียกสั้นๆ ว่า TB นั่นเอง เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบบ่อยคือ วัณโรคปอด ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายอยู่ในอากาศ...
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

       ถึงแม้ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้น แต่ก็ยังไม่มียาใดสามารถรักษาโรคเบาหวานให้หายขาดได้ จุดประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สำคัญคือ การดูแลและรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงคนปกติ ลดอัตราเสี่ยงของโรคแทรกซ้อน...
โรคเกาต์ป้องกันได้เริ่มจากการกิน

โรคเกาต์ป้องกันได้เริ่มจากการกิน

โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะกรดยูริคในเลือดสูง แล้วเกิดการตกตะกอนเป็นผลึกยูเรตสะสมอยู่ในข้อจนทำให้เกิดอาการปวด บวม อักเสบของข้อได้ โดยกรดยูริคเกิดจากสารจำพวกพิวรีน ซึ่งพบได้ในอาหารบางประเภท สามารถแบ่งกลุ่มอาหารได้ 3 กลุ่ม คือ อาหารที่มีพิวรีนน้อย ได้แก่...
“เเอปพลิเคชัน FoodChoice” เช็กก่อนกิน เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่

“เเอปพลิเคชัน FoodChoice” เช็กก่อนกิน เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่

“เเอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว...
ทำไมทุกวัยควรลุกมาขยับ?

ทำไมทุกวัยควรลุกมาขยับ?

เด็กอายุ 6-17 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 60 นาที/วัน ในขณะที่ผู้ใหญ่อายุ 18-65 ปีควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางขึ้นไปอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์  ถ้าเราและครอบครัวสามารถขยับได้ตามนี้ จะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้าง?  พบคำตอบได้ที่นี่เลยค่ะ ผลดีต่อวัยเด็ก...