วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูล และครอบครัว ได้มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูล และครอบครัว ได้มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูล และครอบครัว ได้มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป มูลค่า 95,000...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  บริษัทกฤษฎากู๊ดคาร์ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวกล่อง เจลแอลกอฮอร์ เครื่องมอนิเตอร์ พร้อมรถวางเครื่องแสกนอุณหภูมิหน้าผากแบบอินฟาเรต พร้อมขาตั้ง และหน้ากากอนามัย มามอบให้ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  บริษัทกฤษฎากู๊ดคาร์ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวกล่อง เจลแอลกอฮอร์ เครื่องมอนิเตอร์ พร้อมรถวางเครื่องแสกนอุณหภูมิหน้าผากแบบอินฟาเรต พร้อมขาตั้ง และหน้ากากอนามัย มามอบให้ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  บริษัทกฤษฎากู๊ดคาร์ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวกล่อง จำนวน 40 กล่อง เจลแอลกอฮอร์ เครื่องมอนิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมรถวางเครื่องแสกนอุณหภูมิหน้าผากแบบอินฟาเรต จำนวน 2 เครื่อง พร้อมขาตั้ง และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณนฤมล บัวอุทัย จาก ร้านมาลองแด๊ก ปากเกร็ด ได้นำน้ำผลไม้ ชานม และเจลแอลกอฮอร์ชนิดหลอด มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณนฤมล บัวอุทัย จาก ร้านมาลองแด๊ก ปากเกร็ด ได้นำน้ำผลไม้ ชานม และเจลแอลกอฮอร์ชนิดหลอด มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณนฤมล บัวอุทัย จาก ร้านมาลองแด๊ก ปากเกร็ด ได้นำน้ำผลไม้และชานม รวม จำนวน 60 ขวด และ เจลแอลกอฮอร์ชนิดหลอด จำนวน 2 ลัง...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบหน้ากาก N95 และ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบหน้ากาก N95 และ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบหน้ากาก N95 จำนวน 150 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 400 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทสยามฟาร์เทค จำกัด และ บริษัทรวมชัยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด ร่วมบริจาค ชาเขียวพุดดิ้ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ Ward7 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทสยามฟาร์เทค จำกัด และ บริษัทรวมชัยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด ร่วมบริจาค ชาเขียวพุดดิ้ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ Ward7 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทสยามฟาร์เทค จำกัด และ บริษัทรวมชัยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด ร่วมบริจาค ชาเขียวพุดดิ้งจำนวน 60 กระปุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ Ward7...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้นำหน้ากาก N95 มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้นำหน้ากาก N95 มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณศิรเมศร์  สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์  สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้นำหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น...