วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทสยามฟาร์เทค จำกัด และ บริษัทรวมชัยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด ร่วมบริจาค ชาเขียวพุดดิ้ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ Ward7 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทสยามฟาร์เทค จำกัด และ บริษัทรวมชัยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด ร่วมบริจาค ชาเขียวพุดดิ้ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ Ward7 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทสยามฟาร์เทค จำกัด และ บริษัทรวมชัยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด ร่วมบริจาค ชาเขียวพุดดิ้งจำนวน 60 กระปุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ Ward7...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้นำหน้ากาก N95 มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้นำหน้ากาก N95 มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณศิรเมศร์  สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์  สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้นำหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณสรญา  ฉันทวานิช และ คุณรัมภา  อรุณเดชาชัย มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณสรญา  ฉันทวานิช และ คุณรัมภา  อรุณเดชาชัย มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณสรญา  ฉันทวานิช และ คุณรัมภา  อรุณเดชาชัย มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 80,000 บาท...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเพื่อนๆ คุณสมปอง ขุนกอง และ กลุ่มเพื่อนๆ คุณนก (FC นุ๊กปาย กลุ่มบ้านไม่พูดดังฯ) บริจาคน้ำดื่ม และเครื่องสแกนอุณหภูมิอินฟาเรต ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเพื่อนๆ คุณสมปอง ขุนกอง และ กลุ่มเพื่อนๆ คุณนก (FC นุ๊กปาย กลุ่มบ้านไม่พูดดังฯ) บริจาคน้ำดื่ม และเครื่องสแกนอุณหภูมิอินฟาเรต ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเพื่อน ๆ คุณสมปอง ขุนกอง และกลุ่มเพื่อน ๆ คุณนก (FC นุ๊กปาย กลุ่มบ้านไม่พูดดังฯ) บริจาคน้ำดื่ม และเครื่องสแกนอุณหภูมิอินฟาเรต...
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ร้านอาหารบอยขายบีฟ ได้นำข้าวกล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ร้านอาหารบอยขายบีฟ ได้นำข้าวกล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564′ #ร้านอาหารบอยขายบีฟ ได้นำข้าวกล่อง จำนวน 75 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค...