วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน 200 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน 200 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน 200 แพ็ค...
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ร้านแดก นำข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ร้านแดก นำข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ร้านแดก นำข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มูลนิธิHeartMade นำผลไม้ (มะม่วง) จำนวน 80 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มูลนิธิHeartMade นำผลไม้ (มะม่วง) จำนวน 80 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มูลนิธิHeartMade นำผลไม้ (มะม่วง) จำนวน 80 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ร้านคอหมูพระราม5 นำข้าวปั้น จำนวน 50 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ร้านคอหมูพระราม5 นำข้าวปั้น จำนวน 50 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ร้านคอหมูพระราม5 นำข้าวปั้น จำนวน 50 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เจ้าอาวาสวัดตะเคียน นำพัดลม จำนวน 16 ตัว กระดาษเช็ดมือ จำนวน 1,002 ห่อ และกล่องใส่ชุด Admit จำนวน 100 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เจ้าอาวาสวัดตะเคียน นำพัดลม จำนวน 16 ตัว กระดาษเช็ดมือ จำนวน 1,002 ห่อ และกล่องใส่ชุด Admit จำนวน 100 กล่อง มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เจ้าอาวาสวัดตะเคียน นำพัดลม จำนวน 16 ตัว กระดาษเช็ดมือ จำนวน 1,002 ห่อ และกล่องใส่ชุด Admit จำนวน 100 กล่อง...
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วัดสังฆทาน บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วัดสังฆทาน บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วัดสังฆทาน บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...