วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คุณชาลินี เลี้ยววัฒนา (คุณกราฟฟิค) และนายแพทย์ปฐมเทพ เลี้ยววัฒนา (คุณหมอบอลลูน) บริจาคคัพเค้ก จำนวน 120 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คุณชาลินี เลี้ยววัฒนา (คุณกราฟฟิค) และนายแพทย์ปฐมเทพ เลี้ยววัฒนา (คุณหมอบอลลูน) บริจาคคัพเค้ก จำนวน 120 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

...
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 บริษัทศรีศิริ เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเจลแอลกอฮอล์ตัวการ์ตูน จำนวน 150 ชิ้น และ Mask KN95 จำนวน 120 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 บริษัทศรีศิริ เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเจลแอลกอฮอล์ตัวการ์ตูน จำนวน 150 ชิ้น และ Mask KN95 จำนวน 120 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คุณสมมิตร และ คุณจรรยา ศรีสันติสุข บริจาค กุ๋ยช่ายแสนอร่อย จำนวน 50 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คุณสมมิตร และ คุณจรรยา ศรีสันติสุข บริจาค กุ๋ยช่ายแสนอร่อย จำนวน 50 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คุณรัชพล และ คุณวลัยทิพย์ เรืองรุจเมธกุล บริจาคขนมปังเว้ยเฮ้ย จำนวน 100 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คุณรัชพล และ คุณวลัยทิพย์ เรืองรุจเมธกุล บริจาคขนมปังเว้ยเฮ้ย จำนวน 100 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โครงการกล่องบุญ จาก Nariaki and Yu Sugiyama และ คุณวีรยา-คุณวรนันท์ เลอมานกุล บริจาคข้าวกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โครงการกล่องบุญ จาก Nariaki and Yu Sugiyama และ คุณวีรยา-คุณวรนันท์ เลอมานกุล บริจาคข้าวกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี