วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “ร้านเจ้เล้ง” บริจาคกาแฟสำเร็จรูป จำนวน 6 กล่อง ,แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั๊ม จำนวน 5 ขวด ,แบบถุงเติม จำนวน 1 ถุง และแบบแกลลอน จำนวน 2 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “ร้านเจ้เล้ง” บริจาคกาแฟสำเร็จรูป จำนวน 6 กล่อง ,แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั๊ม จำนวน 5 ขวด ,แบบถุงเติม จำนวน 1 ถุง และแบบแกลลอน จำนวน 2 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “คุณอนงค์รัตน์ พลวงค์ (MD 65 Beaty Deli)” บริจาคข้าวหน้าหมู จำนวน 60 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “คุณอนงค์รัตน์ พลวงค์ (MD 65 Beaty Deli)” บริจาคข้าวหน้าหมู จำนวน 60 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “ทันตแพทย์หญิงเพชรรัตน์ ถวัลย์วงศรี” บริจาคขนมจีบ จำนวน 20 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “ทันตแพทย์หญิงเพชรรัตน์ ถวัลย์วงศรี” บริจาคขนมจีบ จำนวน 20 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี