วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 “พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร” บริจาคผลไม้ (มังคุด) จำนวน 30 กิโลกรัม และนม จำนวน 3 โหล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 “พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร” บริจาคผลไม้ (มังคุด) จำนวน 30 กิโลกรัม และนม จำนวน 3 โหล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 “คุณประยูร – คุณบุศรินทร์ อินทร์ตลาดชุม” บริจาคข้าวหมูแดง จำนวน100 กล่อง และน้ำเปล่า จำนวน 12 แพ็ค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 “คุณประยูร – คุณบุศรินทร์ อินทร์ตลาดชุม” บริจาคข้าวหมูแดง จำนวน100 กล่อง และน้ำเปล่า จำนวน 12 แพ็ค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “ครอบครัวคุณชาญชลยุทธ” บริจาคข้าวไก่ทอด+น้ำพริก และข้าวไข่เจียว+น้ำพริกหลนเต้าเจี้ยว จำนวน 150 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “ครอบครัวคุณชาญชลยุทธ” บริจาคข้าวไก่ทอด+น้ำพริก และข้าวไข่เจียว+น้ำพริกหลนเต้าเจี้ยว จำนวน 150 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์” บริจาคขนมเค้กกล้วยหอม และขนมปังหมูแดง จำนวน 50 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์” บริจาคขนมเค้กกล้วยหอม และขนมปังหมูแดง จำนวน 50 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “คุณผ่องใส ศรีสุข และคุณสุนธยา กมลทกาภัย” บริจาคนมถั่วเหลือง และขนมโมจิ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “คุณผ่องใส ศรีสุข และคุณสุนธยา กมลทกาภัย” บริจาคนมถั่วเหลือง และขนมโมจิ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี