วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 อิมแพคเมืองทองธานี บริจาคอาหารกล่อง จำนวน 47 กล่อง และ น้ำเปล่า 27 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 อิมแพคเมืองทองธานี บริจาคอาหารกล่อง จำนวน 47 กล่อง และ น้ำเปล่า 27 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 คุณคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช (กฟผ.) บริจาคก๋วยเตี๋ยว 50 ชุด ลูกชิ้น 5 ชุด นมกล่อง 20 กล่อง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 คุณคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช (กฟผ.) บริจาคก๋วยเตี๋ยว 50 ชุด ลูกชิ้น 5 ชุด นมกล่อง 20 กล่อง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 “พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร” บริจาคผลไม้ (มังคุด) จำนวน 30 กิโลกรัม และนม จำนวน 3 โหล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 “พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร” บริจาคผลไม้ (มังคุด) จำนวน 30 กิโลกรัม และนม จำนวน 3 โหล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี