วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ‘คุณพรรจิตย์ สุวรรณยั่งยืน’ บริจาคข้าวหน้าเป็ด/บะหมี่เป็ด จำนวน 70 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ‘คุณพรรจิตย์ สุวรรณยั่งยืน’ บริจาคข้าวหน้าเป็ด/บะหมี่เป็ด จำนวน 70 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ‘พระอาจารย์อ๊อด และ กำนันเทพ ต่ายจันทร์ (วัดหูช้าง)’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ‘พระอาจารย์อ๊อด และ กำนันเทพ ต่ายจันทร์ (วัดหูช้าง)’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ‘พระอาจารย์อ๊อด และ กำนันเทพ ต่ายจันทร์ (วัดหูช้าง)’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ‘พระอาจารย์อ๊อด และ กำนันเทพ ต่ายจันทร์ (วัดหูช้าง)’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นาง สมจิตร วิวิธคุณากร ,นาย ธเนศ วิวิธคุณากร ,น.ส. ปัณฑ์ชนิต วิวิธคุณากร บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง และนมถั่วเหลืองดีน่า จำนวน 120 กล่อง และเครื่องดื่มชา กาแฟ จำนวน 60 แก้ว ขนมพาย จำนวน 30 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นาง สมจิตร วิวิธคุณากร ,นาย ธเนศ วิวิธคุณากร ,น.ส. ปัณฑ์ชนิต วิวิธคุณากร บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง และนมถั่วเหลืองดีน่า จำนวน 120 กล่อง และเครื่องดื่มชา กาแฟ จำนวน 60 แก้ว ขนมพาย จำนวน 30 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี