วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ‘ครอบครัว รอดสำอางศ์’ บริจาคข้าวกล่อง /น้ำดื่ม /แอลกอฮอสเปรย์ จำนวน 100 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ‘ครอบครัว รอดสำอางศ์’ บริจาคข้าวกล่อง /น้ำดื่ม /แอลกอฮอสเปรย์ จำนวน 100 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี