วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ‘พระปลัดอำพล (พระอาจารย์อ๊อดวัดหูช้าง)’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ‘พระปลัดอำพล (พระอาจารย์อ๊อดวัดหูช้าง)’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ‘สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 130 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ‘สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 130 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ‘กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด ดร.บัญชา และคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล’ บริจาคขนมกุ่ยช่าย จำนวน 130 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ‘กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด ดร.บัญชา และคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล’ บริจาคขนมกุ่ยช่าย จำนวน 130 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี