วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ร้านอาหารสามเสนวิลล่า บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 ลัง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี