วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์” บริจาคข้าวขะแนงหมูกรอบ และข้าวเขียวหวานไก่ จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์” บริจาคข้าวขะแนงหมูกรอบ และข้าวเขียวหวานไก่ จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์” บริจาคข้าวขะแนงหมูกรอบ และข้าวเขียวหวานไก่ จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณสุฉัตรา ใช้ไหวพริบ และคุณชุติมา ธาราพุทธ” บริจาคสาคู ,ข้าวเกรียบปากหม้อ และน้ำดื่มกระชายปั่นน้ำผึ้งมะนาว จำนวน 40 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณสุฉัตรา ใช้ไหวพริบ และคุณชุติมา ธาราพุทธ” บริจาคสาคู ,ข้าวเกรียบปากหม้อ และน้ำดื่มกระชายปั่นน้ำผึ้งมะนาว จำนวน 40 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณสุฉัตรา ใช้ไหวพริบ และคุณชุติมา ธาราพุทธ” บริจาคสาคู ,ข้าวเกรียบปากหม้อ และน้ำดื่มกระชายปั่นน้ำผึ้งมะนาว จำนวน 40 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณลัคนา กิติสุภรณ์พันธ์” บริจาคกระท้อนลอยแก้ว จำนวน 40 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณลัคนา กิติสุภรณ์พันธ์” บริจาคกระท้อนลอยแก้ว จำนวน 40 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณลัคนา กิติสุภรณ์พันธ์” บริจาคกระท้อนลอยแก้ว จำนวน 40 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณสมใจ จังทองศิริ” บริจาคซาลาเปาฮ่องเต้ จำนวน 150 ลูก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณสมใจ จังทองศิริ” บริจาคซาลาเปาฮ่องเต้ จำนวน 150 ลูก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 “คุณสมใจ จังทองศิริ” บริจาคซาลาเปาฮ่องเต้ จำนวน 150 ลูก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...