วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “คุณมงคล-คุณยุวดี พัฒนศักดิ์ภิญโญ , คุณนิชนันท์ วงษ์สุนทร และ ร้านซาลาเปาเชอร์รี่ ร่วมบริจาคขนมปังเนยกระเทียม และซาลาเปา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “คุณมงคล-คุณยุวดี พัฒนศักดิ์ภิญโญ , คุณนิชนันท์ วงษ์สุนทร และ ร้านซาลาเปาเชอร์รี่ ร่วมบริจาคขนมปังเนยกระเทียม และซาลาเปา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 “คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์ (สมาชิกหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส)” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 “คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์ (สมาชิกหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส)” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 “โครงการเฉพาะกิจ สู้โควิดไปด้วยกัน โดย กลุ่มเพื่อนทนายแก้ว” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 “โครงการเฉพาะกิจ สู้โควิดไปด้วยกัน โดย กลุ่มเพื่อนทนายแก้ว” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “ดร.อัญญาภรณ์ ชัยเลิศ” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และขนมคุ๊กกี้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “ดร.อัญญาภรณ์ ชัยเลิศ” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และขนมคุ๊กกี้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “คุณกสิภณ จิรสกุลภัทรา” บริจาคเค้กกล้วยหอม จำนวน 80 กล่อง  และเครื่องดื่ม จำนวน 30 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 “คุณกสิภณ จิรสกุลภัทรา” บริจาคเค้กกล้วยหอม จำนวน 80 กล่อง และเครื่องดื่ม จำนวน 30 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี