นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นพ.พนัส โสภณพงษ์ และคณะผู้บริหารได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.ศูนย์บริการฯ

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นพ.พนัส โสภณพงษ์ และคณะผู้บริหารได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4 พร้อมด้วย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ได้เปิดให้การบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ได้เปิดให้การบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ได้เปิดให้การบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ในระยะที่ 1 นี้ เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ...
นายแพทย์สสจ.นนทบุรี และรองนายแพทย์สสจ.นนทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยม รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

นายแพทย์สสจ.นนทบุรี และรองนายแพทย์สสจ.นนทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยม รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และรองนายแพทย์ สสจ.นนทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินให้บริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563...
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุมทีมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุมทีมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุมทีมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ...