1. ที่จับประตู
 2. ราวบันได
 3. ห้องน้ำ
 4. โทรศัพท์
 5. เหรียญ หรือธนบัตร
 6. ตู้เอทีเอ็ม
 7. โต๊ะทำงาน
 8. ปุ่มกดลิฟต์
 9. ไมโครโฟน
 10. ที่โหนราว
 11. รถเข็น
 12. ที่เปิดประตูรถ

คำแนะนำ ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ จนเป็นนิสัย หลังจากสัมผัสจุดเสี่ยงที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส

ที่มา : chulahospital

ปรึกษาอาหารได้ที่ : ธัญชนก ศรีน้อยเมือง (นักโภชนาการ)

Line: cha_nok