วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ และ คุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ได้มอบหน้ากากN95 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี