วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คุณพรทิพย์  หวั่งหลี ได้นำไอศกรีมผลไม้แสนอร่อย มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี