วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทข้าวตราจัสมิน นำข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี